Giải Trí

Cháu lên ba (chế)

Một bài hát chế vui nhộn do Nam Tào và Bắc Đẩu chê trách Táo Văn Hóa Giáo Dục khi để tình trạng thiếu trường, thiếu lớp khiến trẻ phải đi nhà trẻ tư và để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em.

Cháu lên ba là cháu đi mẫu giáo.
Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè.
Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái.
Ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cầy.
Là lá la la, là là lá la la.

Cháu lên ba là cháu đi mẫu giáo.
Nhưng hơi khó vì cháu không có trường.
Muốn có trường mẹ phải dậy từ sớm.
Chen vào đăng ký nếu mà may mới có trường.
Là lá la la, là là lá la la.

Có cô kia giữ thuê các cháu.
Cô hay cáu và rất hay đánh đòn.
Cứ mỗi chiều cháu lại được dội nước.
Cháu nằm bẹp dí cô dùng chân cô ấy kì.
Là lá la la, là là lá la la.

Cháu lên ba (chế) 1

Bình luận bằng Facebook

Bình luận