Gia Đình - Tình Yêu

Làm gì trong ngày Tết ông Táo để có nhiều may mắn và phước lộc

Để có nhiều may mắn và tăng trưởng Phước lộc trong ngày Tết ông Táo, chúng ta cần có hiểu biết đúng đắn, làm được thật nhiều điều lành và không làm những điều xấu ác:

MÂM CỖ CÚNG ÔNG TÁO: Chỉ cần một mâm đơn giản mấu chốt là ở tâm thành kính biết ơn. Tuyệt đối không sát sinh hoặc bảo người khác sát sinh (có thể mua đồ sẵn ở chợ về chế biến) hoặc làm đồ chay. Không cần đốt vàng mã vì ông Công ông Táo là thần không dùng vàng mã của con người! Ngoài ra, đốt vàng mã chỉ làm ô nhiễm môi trường, lãng phí tiền bạc, chặt cây phá rừng!

Làm gì trong ngày Tết ông Táo để có nhiều may mắn và phước lộc 1

PHÓNG SINH ĐỂ TĂNG TRƯỞNG CÔNG ĐỨC: Đây là một dịp rất tốt để tích tập công đức cho cả gia đình, vì thế chúng ta rất nên thực hiện nghi lễ phóng sinh.

Xem thêm: Cách thức thực hiện nghi lễ phóng sinh

KHẤN ÔNG CÔNG ÔNG TÁO SAO CHO ĐÚNG: Quý Phật tử có thể tham khảo bài văn Khấn được lựa chọn như dưới đây:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

Con kính lạy Chư Phật mười phương, chư Thần, chư Thánh, chư Thành Hoàng Thổ Địa, chư Táo Quân

Con là:……

Ngụ tại địa chỉ:…………

Hôm nay ngày 23 tháng Chạp, con thành tâm có chút lễ mọn để bày tỏ lòng thành kính biết ơn sự bảo vệ và giúp đỡ của các Ngài trong năm vừa qua.

Con xin sám hối tất cả những điều xấu con đã gây ra từ trước đến nay do vô tình hoặc cố ý. Con quyết tâm sẽ hạn chế và giải trừ chúng.

Cầu mong Chư Phật mười phương, chư Thần, chư Thánh, chư Thành Hoàng Thổ Địa, chư Táo Quân phù hộ cho con, gia đình và tất cả mọi người một năm mới hạnh phúc bình an, tai qua nạn khỏi, sức khoẻ dồi dào, trí tuệ và phước đức tăng trưởng viên mãn. (Lặp lại 3 lần)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

Cúng xong thì hồi hướng công đức như sau: 
Con xin hồi hướng tất cả các công đức con đã tích tập được trong ngày hôm nay, trong cuộc đời này, trong vô số đời quá khứ và tương lai cho sự hạnh phúc và giác ngộ của tất cả chúng sinh. Trong đó có … (ví dụ mẹ con là Phan Thị X, sinh năm 1950, không nhất thiết phải nhớ được tên và năm sinh của người được hồi hướng mà chỉ cần nghĩ đến họ được là đủ. Ví dụ: cô bán cá đầu ngõ, nạn nhân bị chết cháy ở Nha Trang…)”

Bình luận bằng Facebook

Bình luận