Gia Đình - Tình Yêu

Quả báo qua 3 lần yêu

Tôi đã phát hiện ra mình bị em lừa dối nhờ những tin nhắn

Đến lúc này tôi mới dám tin em đã yêu người khác, dù hàng ngày em vẫn gọi điện cho tôi, kể cho tôi nghe về công việc của em, những điều em gặp trong ngày, để rồi giờ đây tôi ngồi nhớ lại, những điều đó có thật không? Ba năm rồi, chúng mình