Gia Đình - Tình Yêu

Em biết tin vào ai nữa?

Anh đã hứa hẹn thật nhiều, đã vẽ ra cả một bầu trời xanh!

Không biết đó là định mệnh hay là gì nữa khi mà tôi và anh tình cờ gặp nhau khi xe tấp vào lề, anh mặc quân phục đến hỏi rồi làm quen, nói chuyện điện thoại, nhắn tin qua facebook. Anh đã hẹn tôi nhiều lần gặp mặt uống nước, nói chuyện. Tôi rất