Gia Đình - Tình Yêu

Tôi sợ tôi bị lừa…

suy tu khi nhan tin

Tôi cũng đã ngấp nghé cái tuổi mà người ta gọi là tuổi “băm” nhưng thật sự chưa tôi chưa chấp nhận yêu ai bởi vì chưa gặp người hợp với mình. Tôi cũng có bằng cấp, ngoại hình cũng có thể chấp nhận được. Tôi rất ít tiếp xúc với bên ngoài cùng lắm

Mù quáng

Nếu đã không còn cảm giác với nhau nữa thì đường ai nấy đi

…tôi nghĩ anh cũng có người khác ở bên ngoài nên anh lạnh nhạt. Anh cứ việc ra đi tìm hạnh phúc của anh, tôi không níu kéo hay chửi mắng. Có lẽ tôi quá tin anh nên giờ mới thất vọng, tôi biết làm gì bây giờ? Chia tay hay tiếp tục sống với