Tâm sự gia đình

Gửi bà nội của con gái!

5 phút gọi của bà sao cay độc thế?

Bà nội của Nấm ạ! 5 phút gọi của bà sao cay độc thế? 5 phút gọi của bà làm cho cháu bà nghe còn phải khóc! Đồng tiền có sức mạnh đến thế sao? 6 triệu to đến vậy sao mà bà phải ép con viết giấy vay nợ. Thống nhất xong rồi bà